Stand van zaken realisatie kidsbaan

Het bestuur is de laatste maanden bezig geweest met het voorbereiden van de realisatie van de kidsbaan. Met Blovo zijn de laatste zaken uitgewerkt en is de wijze waarop de kidsbaan wordt aangelegd besproken. Uitgangspunt daarbij is dat wij de investeringen in materiaal financieren en dat Blovo de arbeid om het ook daadwerkelijk te realiseren in het project stopt / financiert. De kosten van de aanleg van de kidsbaan zijn geraamd op € 14.788 incl. BTW.

Ter dekking van de kosten worden de volgende bedragen Ingezet:

Schipholfonds

Balans - reservering kidsbaan

Sponsoring 6 bedrijven á € 500

Balans – financiering uit reserve lustrum 

 Totale dekking geraamde kosten:

€  5.190,--

€  3.645,80

€  3.000,--

€  2.952,20   +

€ 14.788,--       incl. BTW


Door de extra sponsoring van € 3.000 door een 6-tal bedrijven á € 500 is de noodzakelijke onttrekking uit de reserve voor het lustrum á € 2.952,20 binnen de verantwoordelijke marges gekomen. Hierdoor is de realisering van de kidsbaan mogelijk geworden. Het bestuur is voornemens om in haar vergadering van 14 november het definitieve besluit tot realisatie van de kidsbaan te nemen.

Namens het bestuur, Paul Schekkerman, voorzitter