Baanreglement

1. In alle gevallen dient voor baangebruik gereserveerd te worden.
2. Voor het reserveren kunnen alleen geldige baanpasjes worden gebruikt .
3. Bij het reserveren wijst de tenniszuil u een baan aan en vermeldt de begin- en eindtijd van een speelperiode.
4. De duur van een speelperiode is 45 minuten voor een single en 60 minuten voor een dubbel.
5. Na iedere speelperiode dient men de baan te vegen en het sleepnet en/of bezem op de daarvoor beschikbare plaats terug te plaatsen.
6. Voor elkaar reserveren is mogelijk met dien verstande dat 1 persoon voor max. 4 pers. tegelijk 1 baan mag reserveren voor het spelen van een dubbel.
7. Wanneer de speeltijd begint moeten de spelers die op de baan staan dezelfde zijn als die afgebeeld staan op het afhangbord.
8. Het is niet toegestaan op een baan te spelen die niet is toegewezen.
9. Het dragen van tennisschoeisel is tijdens het spelen verplicht.
10. Iedere gebruiker van een tennisbaan is verplicht het reglement van orde, opgesteld door de beheerder, na te leven.