Introducé

Het bestuur kan aan senioren en junioren, die geen lid zijn van onze tennisvereniging, toestaan gebruik te maken van een verenigingsbaan. De toestemming wordt verleend op verzoek van een lid, dat de aanvraag vooraf bij de bar moet indienen. Het lid betaalt per introducé: € 10,00 voor senioren en € 5,00 voor junioren. Deze regeling geldt er introducé.