Jeugd lidmaatschap

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 februari jl. zal er met ingang van het aankomende zomerseizoen het een en ander veranderen. Dit is het gevolg van de overname van Berg en Bal door nieuwe eigenaren. Hierbij informeren we u over deze wijzigingen.

Jeugdlidmaatschap TVC

De contributie is verhoogd. Dit is het gevolg van een prijsindexatie, een hogere afdracht per lid aan Berg&Bal en de afdracht aan de KNTLB. Daar staat tegenover dat het zomerseizoen verlengd wordt met 1 maand en er gespeeld kan worden van 1 april tot 1 november. Wist u dat jeugdleden ook een baan mogen afhangen om vrij te spelen?

Tarieven

  • €105,00 voor een zomerlidmaatschap: buiten tennissen van 1 april tot 1 november.
  • €115,00 voor een jaarlidmaatschap: het hele jaar buiten tennissen.

 

Graag vernemen wij voor 20 maart of u/uw kind kiest voor een zomerlidmaatschap of voor een jaarlidmaatschap, dat kan d.m.v. een reactie op deze e-mail. Indien er geen keuze wordt doorgegeven gaan wij uit van een zomerlidmaatschap.

 

Voor de contributie ontvangt u een factuur van Club Collect. Zij verzorgen de facturatie voor onze vereniging.

Tennistraining jeugd 6 t/m 17 jaar

De tennistraining wordt verzorgd door de tennisschool I’M Tennis. Stefan de Goede komt als trainer in dienst bij de tennisschool en blijft hoofdtrainer van TVC. Van Roy en Dennis nemen wij na vele jaren afscheid. Zij treden niet in dienst bij de tennisschool. Wij zien graag dat er naast Stefan, een tweede trainer komt. Dit is echter afhankelijk van de behoefte aan training bij zowel de jeugd als de senioren.

Tarieven zomer 2023

Voor het komende zomerseizoen kan worden ingeschreven voor 1x of 2x per week training, gedurende 20 weken. De trainingen duren 50 minuten en worden gegeven op de buitenbanen van TVC. De kosten bedragen € 135,- voor 1x per week en € 270 voor 2x per week. U betaalt dit direct aan de tennisschool.

Let op: Ouders/verzorgers moeten de kinderen zelf inschrijven voor training. Heeft u hierbij hulp nodig of heeft u vragen, neem dan contact op met de jeugdcommissie.

 

Inschrijven jeugdtrainingen voor 20 maart via  https://tvcastricum.tennisclub.nl

 

Een kind dat tennistraining wil nemen via de tennisschool, moet lid zijn van TVC. In de loop van het zomerseizoen zullen wij u verder informeren over tennistraining in de winter.

Competitie

Wij gaan ervanuit dat alle jeugdleden van TVC mee willen doen aan de competitie. In teamverband nemen onze jongens en meiden het op tegen teams van verenigingen in de omgeving. Meedoen aan de competitie zorgt voor verbinding tussen de kinderen, versterkt het teamgevoel en doordat ze meer spelen worden ze snel beter in het spel! Bovendien is het altijd erg leuk en gezellig!

De indeling van de competitieteams wordt gemaakt door de trainer, Stefan de Goede, in overleg met de jeugdcommissie. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de beste balans tussen het niveau van de kinderen en hun persoonlijke wensen en voorkeuren.

Meer informatie over de tenniscompetitie voor de jeugd vindt u hier: https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/

Heeft u vragen over de competitie, stuur deze dan naar de jeugdcommissie

Wij realiseren ons dat dit veel informatie is en u mogelijk nog vragen heeft. Deze kunt u stellen via de jeugdcommissie. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk te antwoorden.