Ondersteunend lid

Ondersteunend lid, wie en wanneer ?

(Oud) leden of donateurs kunnen ondersteunend lid worden van Tennisvereniging Castricum. De kosten per jaar bedragen in 2024 € 20,00.

Omzetting ondersteunend lid naar spelend lid

Indien ondersteunende leden het komend seizoen weer als spelend lid willen worden ingeschreven, dienen zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.