Ondersteunend lid

Ondersteunend lid, wie en wanneer ?

Elk jaar komt het weer voor dat leden vragen of zij hun contributie geheel of gedeeltelijk terug kunnen ontvangen, omdat zij voor of in het begin van het tennisseizoen geblesseerd zijn geraakt.

Hierover is een artikel opgenomen in het huishoudelijke reglement, dat als volgt luidt: Ondersteunende leden zijn zij die:

  • De vereniging met een jaarlijkse donatie (€ 20,00) steunen.
  • Op aantoonbare medische gronden vóór 1 april aan de ledenadministratie te kennen hebben gegeven voorlopig niet aan de tennissport te kunnen deelnemen, conform art.9 huishoudelijk reglement.
  • Vóór 1 april te kennen hebben gegeven door werkzaamheden tijdelijk van woonplaats te moeten veranderen en hebben aangegeven weer lid te willen worden bij terugkomst.

 
Omzetting ondersteunend lid naar spelend lid

Indien ondersteunende leden het komend seizoen weer als spelend lid willen worden ingeschreven, dienen zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.