Restitutie contributie

Retitutie contributie (art. 9 huishoudelijk reglement)

Restitutie van het contributiegeld, onder inhouding van de aan ondersteunend lidmaatschap verbonden kosten (art.12 huishoudelijk reglement), vindt alleen plaats indien het betrokken lid vóór 1 april van het verenigingsjaar op medische gronden, die hetzij van tijdelijke dan wel van blijvende aard zijn, kan aantonen voorlopig niet of in het geheel niet meer actief aan de tennissport te kunnen deelnemen. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat, wanneer het seizoen eenmaal begonnen is, een restitutie van het contributiegeld niet mogelijk is.