Schriftelijk opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 december schriftelijk of per e-mail geschieden bij de ledenadministratie; u ontvangt hiervan een bevestiging.

Als de opzegging niet tijdig is ontvangen, dan worden de gemaakte kosten door TVC in rekening gebracht.