Schriftelijk opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober schriftelijk of per e-mail geschieden bij de ledenadministratie; u ontvangt hiervan een bevestiging.

Als de opzegging niet tijdig is doorgegeven, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende tennisjaar en is het lid verplicht de voor dat jaar geldende contributie te betalen.