Home

Nieuws

Nieuwsbrief voor de jeugd

In de maandelijkse nieuwsbrief GamePoint en MatchPoint lees je het laatst nieuws over de competitie, toernooien, clubtoernooien en de maandagenda. Veel plezier namens de jeugdcommissie!

VOORJAARSCOMPETITIE VOORLOPIG UITGESTELD NAAR BEGIN MEI

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven. Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. We doen er daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volledige competitie door te laten gaan.

Lees meer »

Contributie 2021

Voor de inning van de contributie 2021 maakt TVC weer gebruik van KNLTB.ClubCollect. U ontvangt binnenkort de factuur in uw mail box. Deze wordt verstuurd  en verwerkt door KNLTB.ClubCollect uit naam van de vereniging. U moet elk jaar een keuze maken tussen de factuur direct betalen per IDEAL of per automatische incasso. Klik hier voor uitgebreide informatie betreffende contributie.

Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING TVC 2021
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse ALV op maandagavond 1 maart aanvang 20:00 uur. Gezien alle Corona maatregelen wijkt de wijze waarop de vergadering zal plaatsvinden sterk af van alle eerdere jaren. Het is helaas nog niet mogelijk is om daadwerkelijk bijeen te komen. De vergadering zal dan ook digitaal gaan plaatsvinden via het programma ZOOM. Mocht u op voorhand vragen willen stellen over de bijgaande stukken, verzoek ik u die alvast per mail te stellen. Zie voor mijn gegevens onderaan deze brief. Hierdoor kunnen wij ons beter op de vergadering voorbereiden, dan wel de antwoorden van te voren schriftelijk aan alle leden toezenden. De komende dagen ontvangt u een 2e mail met daarin de wijze waarop u voor de vergadering kan aanmelden en er aan kan deelnemen. Hierin staan ook de beslispunten duidelijk verwoord.

Lees meer »

KNLTB Ledenpas

In 2019 is de jaarlijkse KNLTB ledenpas vervangen door een ledenpas die meerdere jaren geldig is. Gooi je pas dus niet weg, deze ledenpas blijft ook in 2021 gewoon geldig. Dit betekent dat je jouw huidige ledenpas kan blijven gebruiken en dat je geen nieuwe pas ontvangt in het voorjaar. Het is ook niet nodig om een nieuwe pas aan te vragen. 

Avondklok

Het kabinet heeft een aanscherping van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus afgekondigd. Om het aantal contacten tussen mensen te verminderen en besmettingen te voorkomen, moeten we ’s avonds thuisblijven. Vanaf zaterdag 23 januari geldt daarom een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur.

Lees meer »

Nieuws van de jeugdcommissie

De jeugdlessen tijdens de strenge lockdown

Zolang er niet binnen gesport mag worden zullen de lessen naar buiten verplaatsen. Buiten wordt er natuurlijk op gravel gespeeld. Doe dus je buitenschoenen aan of andere sportschoenen die rood mogen worden. We zijn helaas wel afhankelijk van het weer als we buiten spelen dus laten we hopen op een droge winter! De lessen gaan door volgens het rooster op de site: Lesdagen winterlessen 2020-2021 - T.V. Castricum. Als de les door slecht weer niet door kan gaan, dan wordt deze verplaatst naar het einde van het seizoen. 

INFO Setpoint 2020

Het concept INFO Setpoint 2021 staat klaar om gelezen te worden. 

» Nieuws archief