Home

Nieuws

BestuurstafelFlitsen

 • 22 februari houden we de reguliere Algemene Leden Vergadering, om 20:00 in de kantine van Berg&Bal. Dit zijn de onderwerpen:
  • Veranderingen sportpark nav. de nieuwe eigenaren
  • Financieel jaarverslag, begroting en contributie
  • Trainingen, met name voor de jeugd
  • Paul Schekkerman stopt na 6 jaar als voorzitter, Erik van der Poel wil het stokje overnemen, tegenkandidaten kunnen zich nog melden
 • Het nieuwe seizoen start op 1 april en eindigt op 31 oktober
 • Voor de voorjaarscompetitie hebben zich 21 senioren- en 5 jeugdteams ingeschreven, we wensen iedereen veel speelplezier!

 Als u hier meer over wil weten, stuur dan een e-mail naar secretarisTVC@gmail.com

Nieuwjaarsborrel

Het jaar 2022 is inmiddels voorbij. Dat betekent dat er per 1 januari een nieuwe eigenaar is van het complex Berg en Bal. De eerste veranderingen zijn inmiddels zichtbaar: een nieuw koffieapparaat. Wij horen daar alleen maar positieve geluiden over. Er zullen nog meer veranderingen volgen. Zo komen er binnen-padelbanen, een nieuw fitnesscentrum, een kinderdagverblijf. Dit betekent wel dat er ook zaken verdwijnen: 2 binnenbanen en de squashbanen. Komende dagen hebben we weer gesprekken met de eigenaar over de wijze waarop de samenwerking tussen hen en TVC gestalte gaat krijgen.

In januari zullen de eerste stappen voor het nieuwe seizoen gezet worden: te beginnen met een nieuwjaarsborrel. Bij deze nodigen wij u ook uit voor de nieuwjaarsborrel op zondag 15 januari vanaf 16:30 uur. Uiteraard bij Berg en Bal ons vertrouwde adres.

Wij hopen om samen met u het nieuwe seizoen in te luiden. De reden dat dit pas op 15 januari plaatsvindt, heeft te maken met de gesprekken met de nieuwe eigenaar. Wij verwachten op deze zondag wat meer over de nieuwe ontwikkelingen te kunnen vertellen.

De datum voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet nog geprikt worden. Wij gaan er van uit dat deze in februari zal plaatsvinden. Momenteel worden de financiële jaarcijfers afgerond, commissieverslagen geschreven en de nodige voorstellen besproken. Als bestuur ontkomen we er niet aan om de financiële situatiegoed te beschouwen. In die zin wordt de ALV belangrijk en zullen we graag met jullie de toekomst bespreken.

Maar goed dat staat allemaal in de steigers voor de ALV en de maanden daarna, langzaam toewerkend naar het nieuwe seizoen. Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2023.

BestuurstafelFlitsen

Het bestuur heeft overlegd met de nieuwe eigenaren, dit gaat er (onder voorbehoud) als eerste veranderen;

 • Het wintertennisseizoen kan gewoon worden afgemaakt
 • op binnenbanen 3 en 4 worden in mei/juni 4 padelbanen aangelegd,
 • binnenbanen 1 en 2 krijgen nieuwe vloerbedekking,
 • de bar wordt opgeknapt, dit zal samen met Heineken gebeuren,
 • het huidige personeel blijft achter de bar werkzaam,
 • de fitness boven de kantine wordt verbouwd door een externe partij,
 • van de 12 buitenbanen worden er in het voorjaar 7 speelklaar gemaakt.

Begin januari heeft het bestuur een vervolgoverleg met de nieuwe eigenaren. Het bestuur is druk bezig de belangen van de leden te behartigen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Als u hier meer over wil weten, stuur dan een e-mail naar secretarisTVC@gmail.com

Algemene Ledenvergadering

Klik hier voor het verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergderng d.d. 14 november j.l.

Voorjaarscompetitie 2023

De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2023 staat weer open, klik hier voor het digitale inschrijfformulier. De speeldata vind je hier.

Bij TVC kan er op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag competitie worden gespeeld.

Het complete competitieaanbod staat nu op 2 overzichten :
Aanbod Voorjaarscompetitie senioren - regionaal
Aanbod Voorjaarscompetitie senioren - landelijk

Vragen graag mailen naar de wedstrijdcommissie.

BestuurstafelFlitsen

 • De Privacyverklaring van TVC (AVG) staat op onze website
 • Op 14 november houden we een extra Algemene Ledenvergadering;
  • de nieuwe statuten worden aan de leden voorgelegd,
  • het tennispark is verkocht, wat zijn de plannen van de nieuwe eigenaren,
  • voorlopige jaarcijfers TVC met winstwaarschuwing.
 • Enthousiaste leden voor de nieuwe sponsorcommissie gezocht!
 • De Grote Clubactie is weer aan de gang, steun TVC door hier je loten te kopen.

Als u hier meer over wil weten, kijk dan op deze website of stuur een e-mail naar secretarisTVC@gmail.com

Namens het bestuur,
Jan Willem Dragt, secretaris

Grote Clubactie

Tijd voor een up-date van de opbrengst grote clubactie tot nu toe € 525,-

Er is een spannende strijd gaande tussen de lotenverkopers!

Topverkopers:

1. Silvan 39
2. Sam 38
3. Storm 28
4. Tarah 28

Boekjes inleveren kan nog tot 13 november! In de schatkist in de kantine van Berg en Bal.

Link naar de verkooppagina voor losse loten. 
Link naar de verkooppagina voor de superloten. Superloten worden bijvoorbeeld gekocht door een competitieteam of een groep betrokken tennisvrienden.

Bedankkaart Jaap Scholte

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van februari 2022 is gesproken over de nieuwe conceptstatuten van de vereniging. Hierbij hebben we aangekondigd dat nog dit jaar de concepten met de KNLTB en met de notaris zouden worden besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd. Inmiddels heeft de KNLTB ingestemd met onze concept statuten, zoals deze waren uitgewerkt door de notaris. Dit betekent dat de conceptstatuten nu door de leden dienen te worden vastgesteld.

Wij nodigen alle leden dan ook uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op: 14 november 2022, aanvang 20:00 uur. Aan de orde zullen komen de volgende onderwerpen:

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreken en vaststellen conceptstatuten (zie bijlage).
3. Mogelijke plannen en gevolgen nieuwe eigenaren van Berg en Bal voor TVC.
4. Overzicht financiële situatie TVC en de noodzaak om in 2023 de contributie te verhogen (besluitvorming ALV februari 2023)

Lees meer »

In Memoriam Jaap Scholte

      Afgelopen dinsdag 20 september bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Jaap Scholte. Zijn dood kwam toch nog onverwachts en hij is 83 jaar geworden. Jaap was een zeer geziene figuur binnen de tennisvereniging, maar wat velen van U waarschijnlijk niet weten is dat hij een van de “Founding Fathers” is geweest van onze tennisvereniging.

     In het najaar van 1976 bleek er een grote behoefte te zijn aan een nieuwe tennisvereniging naast TC Bakkum. Een groep van “10” ging aan de slag met als coördinator Harry van de Valk, voorzitter van de Stichting tennispark Vinkebaan, met naast hem o.a. Gerrit Eveleens als woordvoerder en Jaap als PR man, die contacten legde met derden zoals bedrijven, gemeentelijke en provinciale instanties. Voor en na de officiële oprichting van de vereniging op 25 april 1977 was hij de verbindende man tussen de bouwcommissie, de Stichting en de vereniging. Jaap was altijd betrokken en speelde een belangrijke rol zowel “binnen” als “buiten”.

     Jaap bleef een van de beeldbepalende figuren binnen onze vereniging. Hij  had een kenmerkende eigen humor, die meestal mild, maar ook wel eens sarcastisch was, echter nooit kwaadaardig. Hij was een prettige persoonlijkheid, slim en lichtelijk irritant, vooral als het op tennissen aankwam. Hij kon tegenstanders, die veel jonger waren, dermate ontregelen, dat ze vertwijfeld de partij opgaven. De uitdrukking “cruciaal” gebruikte hij als het er echt op aankwam bij een lastige game.

     Jaap was zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de club en was bijna altijd aanwezig bij de jaarvergaderingen. Hij was een positief ingesteld mens en zijn adviezen tijdens mijn voorzitterschap heb ik zeer gewaardeerd.

     Na het overlijden van zijn geliefde echtgenote Wies begin dit jaar was hij de “oude Jaap” niet meer. Hij vond het leven niet meer leuk. Daarom deed het me deugd dat hij tijdens het 9e lustrum van de vereniging, het Zevenklappertoernooi begin juli, weer zijn ouderwetse humor ten toon spreidde. Het was als vanouds. Helaas heeft het niet lang meer geduurd.

We zullen Jaap enorm missen; hij rustte in vrede.

Wij betuigen onze innige deelneming aan de familie en wensen hen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit toch plotselinge verlies.

 

Namens de Tennisvereniging Castricum

Jos Verkleij

Met dank aan Gerrit Eveleens en Cees Crum

Najaarscompetitie

De indeling voor de najaarscompetitie is bekend, volg de link. Hieronder enige foto's van de jeugdcompetitieteams in de prachtige teamkleding.

Clubkampioenschappen als vanouds gezellig

Persbericht

Het waren bijzonder warme en zonnige weersomstandigheden, waaronder de clubkampioenschappen werden gehouden op het mooie sportpark van Berg en Bal van donderdag 25 augustus t/m zondag 4 september. Het aantal inschrijvingen en deelnemers was iets lager dan in eerdere edities, maar dat kon de pret niet deren, want er werd met veel passie en energie getennist voor de punten. De meeste inschrijvingen waren in de categorieën HD7, HE, GD7 en DD5/6, maar ook bij de HE4/5 en HD4/5 was de deelname best goed. Uiteindelijk gaat het erom dat je, in welke categorie je ook speelt, het beste uit jezelf haalt, en dat gebeurde ook.  

Lees meer »

Clubkampioenschappen

De dag van gisteren
Dat was hem dan, de clubkampioenschappen 2022 zijn gespeeld. De winnaars zijn bekend, de scores doorgevoerd en de prijzen uitgereikt. Maar voor men zich winnaar mocht noemen, moest er nog hard gestreden worden op de laatste dag.

Lees meer »

Jeugdclubkampioenschappen doorslaand succes

De clubkampioenschappen voor de jeugd werden dit jaar bij zeer zonnig en warm weer gehouden op de buitenbanen van het sportpark Berg en Bal van maandag 22 t/m zondag 28 augustus.Gelukkig kon de jeugd vanwege de extreme hitte op bepaalde middagen gebruik maken van banen, die meer in de schaduw lagen. De jeugdwedstrijden werden vanaf 25 augustus gecombineerd met die van de senioren. Zo konden ouders, opa’s en oma’s en verdere familie en vrienden in het weekend getuigen zijn en genieten van spannende wedstrijden tussen de verschillende jeugdleden.  

Lees meer »

Clubkampioenschappen senioren 2022

Van 25 augustus t/m 4 september zullen de clubkampioenschappen voor senioren worden gehouden. Inschrijven kan tot 12 augustus via toernooi.nl 
Er wordt gespeeld in de categorieën 4 t/m 9 in enkel, dubbel en 
gemengd dubbel. In verband met de geringe belangstelling vorig jaar is er dit jaar geen aparte 50+ categorie. Inschrijven is mogelijk voor seniorleden én voor jeugdleden die aan de zondagcompetitie meedoen en in de selectie meetrainen. Er kan worden ingeschreven voor maximaal 2 onderdelen per persoon. Net als vorig jaar wordt het toernooi bij de KNLTB aangemeld en zullen de resultaten meetellen voor de ranking. We hebben er weer veel zin en hopen op veel inschrijvingen!

Namens de toernooicommissie, Ellen en Tanja

Clubkampioenschappen jeugd 2022

Van maandag 22 t/m zondag 28 augustus zullen de clubkampioenschappen voor de jeugd worden gehouden. Inschrijven kan tot 12 augustus via toernooi.nl
Er wordt gespeeld in de categorieën rood (6 t/m 8), oranje (8 t/m 10), groen (10 t/m 12) en de junioren (11-14) en junioren (13-17) zowel meisjes als jongens enkel, dubbel en gemengd dubbel. Omdat er geen inschrijfgeld wordt gevraagd gaan we ervan uit dat heel veel jeugdleden zich zullen inschrijven voor deze clubkampioenschappen! 
Er kan worden ingeschreven voor maximaal 2 onderdelen per persoon. Net als vorig jaar wordt het toernooi bij de KNLTB aangemeld en zullen de resultaten meetellen voor de ranking. We hebben er erg veel zin en hopen dat jullie je massaal zullen inschrijven.

Namens de jeugdtoernooicommissie, Judith, Myrna en Jos.

Breaking News

Henk Boontje, de eigenaar van sportcomplex Berg & Bal, heeft het bestuur afgelopen woensdagavond verteld dat hij overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van het sportcomplex.

Lees hier het artikel uit de Castricummer over de verkoop van Berg en Bal.

Aangepaste openingstijden kantine

Beste sporters,
In de zomer merken wij dat er in de middag weinig gesport wordt op het park en dit is zeker van toepassing in de zomervakantie. Daarom zullen we vanaf zaterdag 16 juli t/m zondag 21 augustus overdag aangepaste openingstijden hanteren wat betreft de kantine.

Lees meer »

Zevenklapper toernooi

 

Het Zevenklapper toernooi begint maandag 4 juli, de wedstrijden zijn gepland, hapjes, drankjes, muziek en gezelligheid zijn gegarandeerd. Zoals gewoonlijk speel je weer drie keer een uur. Iedere avond heeft een landenthema en zowel muziek als hapjes zijn hierop afgestemd.

Op donderdag hebben we weer live muziek. In verband met het jubileum worden jullie allemaal verwacht op vrijdagavond bij de Disco avond! Tipje van de sluier: wij zijn verkleed!  Zaterdag na de finales wordt een heerlijke barbecue verzorgd.! 

De barbecue is gecombineerd met de afsluiting van het Zevenklappertoernooi dat vandaag is begonnen. Voor deelname aan de met Groene Slager van Borre georganiseerde barbecue vragen we een kleine bijdrage van €5,- per persoon (exclusief drankjes). Uiterlijk woensdag (6 juli) aan de organisatie doorgeven als je komt, door een mailtje te sturen naar: tvczevenklapper@gmail.com

De inschrijfkosten voor het toernooi bedragen € 10,- exclusief de bacbecue waarvoor deelnemers zich tijdens de toernooiweek kunnen opgeven.

Tot dan! Wij hebben er superveel zin in! Groetjes van de commissie 

 

Glasvezelaansluiting

Denk je er over om een aansluiting op glasvezel te nemen, regel het via TVC! Informatie hieromtrent wordt zo spoedig mogelijk op deze website gezet.

Leden-enquĂȘte

Het bestuur heeft een leden-enquête gemaakt, je helpt ons enorm door hem in te vullen. Als u hier meer over wil weten, stuur dan een e-mail naar de secretaris.

Vrienden van TVC

In 2020 is de club "Vrienden van TVC" geïntroduceerd. Dit hield in dat leden (en oud-leden) een vrijwillige bijdrage aan de vereniging konden geven en daarnaast met korting een club-jack konden aanschaffen. Tijdens de Coronaperiode is dit fenomeen in 2021 verder niet opgepakt. Echter vanuit verschillende hoeken is gebleken dat leden alsnog een club-jack willen aanschaffen. Wij hebben dan ook gemeend deze mogelijkheid opnieuw te bieden. Met de leverancier Sporthuis Veldhuis te Beverwijk zijn nieuwe afspraken gemaakt. Wij hebben inmiddels 6 jacks in verschillende maten, zodat deze gepast kunnen worden. Drie maten voor vrouwen en 3 maten voor mannen. Is de kleinste nog te groot of de grootste nog te klein, kan voor de naastliggende maat gekozen worden. Dus eigenlijk kun je kiezen uit 5 maten. Een ieder die bij de Vrienden van TVC wil horen en een jack wil aanschaffen, kan in het finaleweekend van het Bossinade-Nu Wea toernooi passen en een jack bestellen.

Lees meer »

Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie zit er weer op! Er zijn 3 teams kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd!  Op de vrijdag werd het 2de herendubbel team kampioen, verder kunnen we het 1ste Zaterdag herendubbel team feliciteren en op zondag het Damesdubbel team.

Bossinade-NUWEA

Het Bossinade-NUWEA tennistoernooi is gespeeld, bekijk hier de winnaars.

Tenniskamp groot succes

Zaterdag 11 juni was het weer zover, het jaarlijkse tenniskamp voor de jeugd van TV Castricum stond gepland. Ook dit jaar werd het kamp mede mogelijk gemaakt door ARS Donandi Welzijnsfonds met een mooie schenking. 21 kinderen hadden zich ingeschreven en verzamelden zich zaterdagochtend op de tennisbaan. Nadat de slaapspullen in de binnenbanen waren neergelegd, startte het kamp met een tennisclinic gegeven door de trainers van de club. 2 uur lang werden de kinderen in groepjes uitgedaagd met verschillende oefeningen. Na de clinic waren de kinderen erg hongerig en stond er een prima verzorgde lunch voor ze klaar. Na de lunch begon het middagprogramma met boogschieten en krat stapelen, gevolgd door een zeskamp, wat lekker buiten in de zon kon worden gehouden. De middag werd beëindigd met een online escaperoom, waar alle groepjes netjes binnen het uur uit zijn ontsnapt. Toen de avond begon werden de kinderen verwend met een heerlijke bbq, waarna een quiz volgde om je tennis naar een hoger niveau te tillen. Rond 21:00 uur kon eindelijk de disco beginnen. De kinderen hebben gedanst en gezongen tot in de late uurtjes. Om 8:15 uur werden de kinderen weer gewekt met lekkere muziek, waarna zij konden plaatsnemen aan de ontbijttafel, waar wederom een heerlijke maaltijd klaarstond. Na het ontbijt verschenen de eerste ouders om de spullen weer op te ruimen en de kinderen mee te nemen om de rest van de zondag lekker uit te rusten. Het was een top weekend met een gezellige groep kinderen.

Najaarscompetitie

De Najaarscompetitie start half september en loopt t/m half oktober, klik hier voor alle speeldata. De inschrijving staat weer open, maak hiervoor gebruik van het digitale inschrijfformulier, de inschrijving sluit op 12 juni a.s. 

Bekijk hier het competitieaanbod voor zowel de jeugd als volwassenen.

Bossinade-NUWEA

Eindelijk mogen we weer! Na 2 jaar geen Open tennistoernooi gaan we het nu weer organiseren. Hierbij nodigen wij je uit om deel te nemen aan het door onze vereniging te organiseren Bossinade-NUWEA Open 30+ toernooi, dat wordt gespeeld van 18 t/m 26 juni a.s. Iedereen van 30 jaar of ouder kan inschrijven in de categorieën 4 t/m 8 30+. Daarnaast is ook inschrijving mogelijk vanaf de leeftijd 50 in de categorieën 5 t/m 8 50+. Er is een verliezersronde in alle enkel- en dubbel-categorieën. Aanmelden, uiterlijk zondag 5 juni a.s., kan via  de toernooi.nl. Doen jullie allemaal weer mee?

Hans Eijkman, wedstrijdleider
Liesbeth van Hoek en Danielle Veenman, wedstrijdleiding

Cor Kat

       ' D'r is een  Amsterdammer dood gegaan '

Slaapevent

Het is weer tijd voor het jaarlijkse slaapevent! Het kamp zal plaatsvinden van zaterdag 11 tot zondagochtend 12 juni, klik hier voor de flyer. 

Er is 1 voorwaarde om mee te doen aan het kamp: In ieder geval 1 ouder/verzorger moet beschikbaar zijn om ingedeeld te worden bij 1 van de activiteiten, zodat er genoeg hulp is om het kamp door te laten gaan.

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij en gaan we er weer een leuk weekend van maken met elkaar! Schrijf je snel in!

De sponsor voor dit evenement is :  Ars Donandi met KAS Bank Welzijnsfonds. 

Openingstoernooi senioren

 • Aanvang uiterlijk 10.00 uur (koffie en aanmelden).
 • Gezamenlijke verrassingswarming-up.
 • Vanaf 10.30 uur begin wedstrijden,
 • 4 partijen van elk 30 minuten.
 • Het is voor de gezelligheid, onderling ruilen mag.
 • Vanaf 12.30 uur staat het lunchbuffet klaar.
 • Laatste wedstrijden zijn om 15.00 uur klaar.
 • Klik hier voor de indeling.

Iedereen een hele sportieve en gezellige dag !!

Start seizoen

Het bestuur geeft hier de laatste info over het openingstoernooi, afhangen banen, laddercompetitie en de tombola geven. Laten we hopen op mooi weer en werken aan een geslaagd seizoen.

Openingstoernooi
Op zondag 3 april vindt het openingstoernooi plaats, de indeling wordt zodra bekend op de website gezet. De weersverwachting is goed, nog geen strandweer, maar wel zonnig en prima om buiten te zijn.

 

Lees meer »

Clubladder

Lijkt het je leuk om te spelen met andere leden van jouw niveau? Dat kan met de nieuwe TV Castricum tennisladder, het werkt heel simpel: 

 • Elke 2 weken regelen wij een leuke wedstrijd voor je;
 • Je kunt je inschrijven voor enkel of dubbelspel;
 • Bij dubbelspel speel je met je vaste partner, alleen de captain meldt zich aan;
 • Je kiest zelf wanneer je graag speelt;
 • Je kunt elke 2 weken 1 of meer wedstrijden spelen afhankelijk van je eigen keuze; 
 • Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau;
 • Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat.

KNLTB ClubApp

Download hier de KNLTB ClubApp via: Google play store of de App store (voor de I-phone). Verwijder een eventuele oude versie van de KNLTB ClubApp eerst. Klik hier voor de eerste stappen.

Openingstoernooi JEUGD

Hallo tennistopper,

Vanaf april begint eindelijk het zomerseizoen weer! Lekker buiten tennissen, glijden over het gravel, genieten van de zon en leuke wedstrijden spelen ligt in ons vooruitzicht. Om dit te vieren worden jullie allemaal van harte uitgenodigd om op 3 april 2022 vanaf 11.00 mee te doen met het openingstoernooi. Je mag alleen komen, maar je mag ook je beste vriend(in), broertje, zusje, buurjongen, buurmeisje, neefje of nichtje meekomen.

Het toernooi is volledig GRATIS, maar zou je je wel even hier willen aanmelden? Dan weten wij op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Openingstoernooi

Het Openingstoernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 3 april. Dit gezelligheidstoernooi biedt iedereen een mooie gelegenheid om de stijf geworden spieren weer een beetje losser te maken en om te ontdekken of we het tennissen tijdens de wintermaanden niet zijn verleerd. Leden schrijven zich individueel in en de evenementencommissie deelt de poules in, er worden alleen dubbels en gemengddubbels gespeeld en je speelt met wisselende partners.

 

Inschrijven kan met het digitale formulier.

Er

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van TVC nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 28 februari a.s. om 20 uur in de kantine van Berg & Bal.
Hieronder treft u de stukken aan die besproken worden tijdens de vergadering :

Agenda Algemene Ledenvergadering 28 februari 

Notulen ALV d.d. 01-03-2021

Jaarverslagen jeugd- en wedstrijdcommissie

Financieel verslag

Verklaring kascommissie

Statuten & Huishoudelijk reglement en

Modelstatuten van de KNLTB

» Nieuws archief