Contributie

Betaling contributie seizoen 2024

Senioren Zomer +                    € 209,00  (1 april t/m. 31 oktober)
Senioren Jaarrond                   € 249,00  (Jaarlidmaatschap buitenbanen)
Junioren t/m 17 jaar Zomer +  € 105,00  (contributie 1 april t/m. 31 oktober)
Junioren t/m 17 jaar Jaarrond € 115,00  (contributie Jaarlidmaatschap buitenbanen)

Algemene informatie: de contributiebedragen zijn in 2024 niet verhoogd. 

Voor de inning van de contributie 2024 maakt TVC weer gebruik van KNLTB.ClubCollect. U ontvangt binnenkort de factuur in uw mail box. Deze wordt verstuurd  en verwerkt door KNLTB.ClubCollect uit naam van de vereniging. U moet elk jaar een keuze maken tussen de factuur direct betalen per IDEAL of per automatische incasso.

Indien u kiest voor automatische incasso dan wordt het bedrag na 7 dagen afgeschreven van uw rekening. Kiest u voor 2 termijnen dan zal de tweede termijn na 30 dagen worden afgeschreven.

De trainingen van de jeugd en van de senioren zijn in 2024 uitbesteed aan de Tennisschool I’M TENNIS. De leden kunnen zich aanmelden via de website www.imtennis.nl

U heeft de mogelijkheid om diverse gegevens die bekend zijn bij de club aan te passen en eventueel een vraag te stellen over de factuur.

Iedereen, die niet via automatische incasso of Ideal wil betalen, wordt verzocht het verschuldigde contributiebedrag vòòr 1 april a.s. over te maken op rekeningnummer NL97 RABO 0311 9409 00 t.n.v. Tennisvereniging Castricum.

Zoals reeds eerder aan u gemeld blijven de tennispassen nog geldig. Met ingang van 1 januari 2024 worden geen tennispassen meer aangemaakt. In de ClubApp van TVC is uw tennispas nu digitaal opgenomen. 

Heeft u vragen over de contributie en/of tennispas, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, via email: penningmeestertvc@gmail.com  of via telefoon: 06-49691003