Betaling contributie seizoen 2018

De contributiebedragen zijn t.a.v. vorig seizoen gelijk gebleven. Een contributieverhoging met de prijsindex wordt, evenals vorig jaar, niet toegepast.

Voor de inning van de contributie 2018 maakt TVC weer gebruik van KNLTB.ClubCollect. Leden ontvangen binnenkort de factuur in hun mail box. Deze wordt verstuurd en verwerkt door KNLTB.ClubCollect uit naam van de vereniging. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Heeft u nog vragen over de contributie en de tennispas, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, via telefoon : 06-49691003 of via email