Nieuws

Tennistrainingen zomer 2019

In de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 februari 2019 is, mede in het licht van het financiële tekort over 2018, uitvoerig stilgestaan bij de bijdrage die de vereniging geeft aan de tennistrainingen voor selectiespelers. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan de volgende beslissing gekomen.

De jeugdleden, waarvan het merendeel een “alles in 1” Zilver of Goud lidmaatschap heeft, betalen een aangepast tarief voor tennistraining. Dit aangepaste tarief is vastgesteld i.o.m. Blovo en kan gerealiseerd worden, omdat de trainers, zowel van Blovo als de trainer van TVC, een aangepast tarief hanteren. Voor de Senioren, die tennistraining krijgen via TVC, geldt eveneens dit aangepaste tarief.

Besloten is om dit tarief voor de  Senioren stapsgewijs  aan te passen. Voor alle seniorleden, die trainingen krijgen via TVC, worden deze zomer de volgende tarieven gehanteerd:

Seniorles      1 uur per week      18 lessen      Totaal € 110,- (was 103,-)
Seniorles      2 uur per week      18 lessen      Totaal € 200,- (was 185,-)   
(Dit zijn nog steeds aangepaste tarieven)

In de winter worden andere tarieven gehanteerd, omdat dan ook de binnenbanen extra gehuurd moeten worden, hier komen wij later op terug.

Wij hopen u hiermede voldoend geïnformeerd te hebben. 
Het bestuur van TVC

« Terug

» Nieuws archief