Notulen

Klik hier om de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28-02-2022 in te zien.