Van de voorzitter

Het voelt vreemd om een vooruitblik te maken op een nieuw tennisseizoen, terwijl in de Oekraïne een oorlog gaande is. Niemand kan nu voorspellen welke invloed dat op Europa krijgt. Of welke invloed dat dit op ons dagelijkse leven gaat krijgen. Toch draait de wereld en wij dus ook (on)gewoon door. En bereiden wij ons voor op een nieuw tennisseizoen.

Dit ook vanwege het feit dat vanaf eind februari Nederland weer zo goed als open is gegaan. Het kabinet heeft zo goed als alle maatregelen, die nodig waren ter bestrijding van Corona, ingetrokken. Na 2 jaar lijkt het erop dat we een normaal tennisseizoen kunnen beleven. Weer gewoon vrijspelen, dubbelen, meedoen aan de voorjaarscompetitie en de laddercompetitie. Ook kunnen in het voorjaar o.a. het zevenklapper- en het Bossinade-NUWEA toernooi doorgaan. Zo richting het einde van het seizoen kan ook de clubkampioenschappen weer normaal doorgang vinden. Publiek is weer welkom en ook de horeca mag weer zonder restricties open.
Wel geeft de KNLTB het advies om een aantal basisregels te blijven volgen. Denk hierbij aan het regelmatig je handen wassen of desinfecteren, 1,5 meter afstand houden, maar vooral blijf thuis als je klachten hebt en test jezelf. Mocht je corona hebben; blijf dan thuis en ga in isolatie.

In de afgelopen 2 jaar hebben wij als bestuur een aantal zaken aangepast aan de mogelijkheden binnen de vastgestelde maatregelen. Zo werken we om banen af te hangen met de KNLTB ClubApp. Dit is goed bevallen en dit blijft ook de komende jaren zo. Ook hebben we opnieuw met Blovo afgesproken dat de banen om 22:00 uur sluiten i.p.v. 23:00 uur. Hiertegenover staat dat er ter compensatie zowel in de ochtend als in de avond extra banen tot onze beschikking staan. Dit betekent dat op de drukste uren er 6 i.p.v. 4 banen beschikbaar zijn. Hierdoor ontstaat meer gezelligheid op en rond de banen. Zowel TVC als Blovo heeft hier voordeel bij.

Op 28 februari 2022 heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden, waarop de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zijn goedgekeurd. Ook is gesproken over de nieuwe verenigingsstatuten. De oude statuten voldoen niet meer aan de huidige wetgeving, dus is het bestuur bezig om nieuwe statuten op te stellen om deze nog in 2022 bij de notaris te laten passeren. Uiteraard maken we hierbij gebruik van het door de KNLTB opgestelde modelstatuten. In de komende periode bespreken wij onze wijzigingsvoorstellen met de juridische afdeling van de KNLTB en daarna met de notaris. Het dan voor ons liggende concept zal aan een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BAL) worden voorgelegd. Pas na vaststelling door die BAL kan het bestuur de nieuwe statuten bij de notaris laten passeren

 

Uit de begroting 2022 blijkt dat we rekening houden met een aanzienlijk tekort over het komende jaar. Het gaat om een bedrag van € 4.400,--, die uit de reserves gehaald moeten worden. Uiteraard zullen we in het komende seizoen scherp op de uitgaven letten en willen we de sponsorinkomsten naar een hoger niveau tillen. Maar het is nog onzeker of dat ook gaat lukken. Desondanks is besloten om het lidmaatschap dit jaar nog niet te verhogen. Achterliggende gedachte hierbij is dat in de afgelopen 2 jaar u als lid niet altijd optimaal gebruik heeft kunnen maken van de banen en de mogelijkheden eromheen. Wel houden wij er rekening mee dat, mede gezien de inflatie en de hogere energieprijzen we in 2023 te maken hebben met verder stijgende kosten. Wij verwachten dat we voor 2023 niet aan een verhoging van de lidmaatschapskosten kunnen ontkomen. Het verslag van de bijeenkomst komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

Laten we hopen dat we aan de vooravond staan van een mooi en geslaagd tennisseizoen. Nu rest mij nog om een ieder een gezond en sportief seizoen toe te wensen. Met vriendelijke groet, Paul Schekkerman, voorzitter TVC.