Info competitie 2022

Het ziet er naar uit dat de voorjaarscompetitie na 2 jaar weer gewoon van start gaat op de door de KNLTB geplande data. Voor TVC is dat dinsdag 5 april.

Dit jaar hebben zich 30 teams ingeschreven. Vooral in de weekenden is het park weer druk bezet. Voor  zaterdag hebben zich 14 seniorenteams ingeschreven, voor de zondag 3 seniorenteams en 5 jeugdteams. Op dinsdagochtend spelen er 2 teams en op vrijdag spelen er 6 teams waarvan 3 in de ochtend en 3 in de avond. De avondteams spelen 1x in de 14 dagen en in totaal 5 wedstrijden (i.p.v. 7).

 

Op zaterdag en  zondag en waarschijnlijk ook op dinsdag en  vrijdag zullen weer extra banen worden ingezet om de wedstrijdplanning soepel te laten verlopen. Op zaterdag en zondag zullen de eerste wedstrijden om 9.00 uur worden gepland. De dagplanning bestaat uit 5 speelronden van 1,5 uur. Het tijdstip waarop teams hun eerste wedstrijd zullen spelen ligt tussen 9.00 en 16.30 uur. Dit alles zal echter niet kunnen voorkomen dat er soms even gewacht moet worden voordat je weer de baan op kunt voor een volgende wedstrijd. Ook is het niet mogelijk vaste banen voor een team te garanderen en er zal strikt worden toegezien op het gebruiken van maximaal 5 minuten inspeeltijd (conform de reglementen van de KNLTB). Wij vragen hiervoor ieders optimale medewerking.

Op de zaterdagen en zondagen is de competitieleiding in handen van, Margreet Eijkman, Lida Laman, Margret Balk, Hennie Lang, Guido Gijzen en Willem Stet. De eindverantwoordelijkheid voor een goed verloop van de competitie is in handen van onze VerenigingsCompetitieLeiders Guido en Willem deze onderhouden de contacten met de KNLTB over competitiekwesties. Bij hem kun je terecht met vragen over de competitie, toepassing van de regels etc..

Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, in de dubbelpartijen wordt verkort gespeeld. Dat wil zeggen: Beslissende wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van een volledige derde set.

Voorkom boetes

In een aantal situaties kan de KNLTB een boete opleggen aan TVC. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

- Een niet gerechtigde speler (invaller) meedoet

Jouw team niet komt opdagen (ook al heb je [telefonisch] afgezegd)

In principe komen dergelijke boetes voor rekening van het desbetreffende team. Het is van groot belang als een situatie zich voor dreigt te doen altijd vooraf contact op te nemen met de VCL  zodat gezocht kan worden naar mogelijkheden om het probleem op te lossen.


Inhaaldagen
Als door weersomstandigheden niet gespeeld kan worden, dient de eerstvolgende door de bond vastgestelde inhaaldatum te worden gebruikt. Het „onderling regelen‟ van een inhaaldatum is alleen toegestaan als de onderling overeengekomen datum ligt vóór de eerstvolgende door officiële  inhaaldag. 

Wedstrijdplanning, handleiding digitaal invoeren uitslagen en afdracht competitiebijdrage
Hierover ontvangen de aanvoerders nadere informatie zodra de poul-eindeling van de teams en de uit- en thuiswedstrijden  bekend zijn. De inning van de competitiebijdrage zal weer door overmaking aan de penningmeester plaats vinden.

 

SPEELDAGEN landelijke en districtscompetitie 2022

Op de website van TVC staan ook alle speel- en inhaaldagen vermeld, klik hier om ze te bekijken.

 

Competitie-indelingen online

Zodra de indelingen van de landelijke competitie en de districtscompetitie bekend zijn, zijn de indelingen te vinden bij het kopje  uitslagen & standen op de KNLTB-site of  hier op de TVC-website bij competitie.

 

Samenstelling van de teams

Klik hier voor het overzicht van de teams 2022. Er kunnen zich nog wel kleine wijzigingen in de samenstelling voordoen.

 

Teamfoto’s: Voor de TV schermen en onze website willen we graag weer van alle teams een foto. Willen alle aanvoerders dit regelen? Foto’s kunnen gestuurd worden aan Margreet Eijkman  

 

De najaarscompetitie 2022

De najaarscompetitie zal ook dit jaar weer worden gespeeld. Een belangrijke wijziging is dat er nu 5 wedstrijden zullen worden gespeeld in plaats van 7 omdat de afgelopen 2 jaar is gebleken dat het moeite kost vanwege de weersomstandigheden deze competitie tijdig af te ronden.   


We wensen iedereen een succesvolle, blessurevrije en gezellige competitieseizoen toe met veel mooi weer.
De wedstrijdcommissie