Betaling Contributie 2020

Senioren                                  € 183,00

Senioren 18 t/m 21 jaar          € 147,00  (geb. in ’99, 2000, 2001 en 2002)

Junioren t/m 17 jaar               € 188,00  (= contributie € 83,00 + lesgeld  € 105,00)

Junioren Alles in 1 (zilver)    € 381,00  (Jaarabonnement m.i.v. 01-10-2020)

Junioren Alles in 1 (goud)     € 582,00  (Jaarabonnement m.i.v. 01-10-2020)

 

Algemene informatie: de contributiebedragen zijn t.a.v. 2019 verhoogd met ca. 2%.

 

Voor de inning van de contributie 2020 maakt TVC weer gebruik van KNLTB.ClubCollect. U ontvangt binnenkort de factuur in uw mail box. Deze wordt verstuurd  en verwerkt door KNLTB.ClubCollect uit naam van de vereniging. U moet elk jaar een keuze maken tussen de factuur direct betalen per IDEAL of per automatische incasso.

 

Indien u kiest voor automatische incasso dan wordt het bedrag na 7 dagen afgeschreven van uw rekening. Kiest u voor 2 termijnen dan zal de tweede termijn na 30 dagen worden afgeschreven. Voor de jaarabonnementen Alles in 1 (Zilver en Goud) kunt u ook kiezen om direct te betalen of in 12 maandelijkse termijnen te betalen).

 

U heeft de mogelijkheid om diverse gegevens die bekend zijn bij de club aan te passen en eventueel een vraag te stellen over de factuur.

 

Iedereen, die niet via automatische incasso of Ideal wil betalen, wordt verzocht het verschuldigde contributiebedrag vòòr 14 maart a.s. over te maken op :

rekeningnummer NL97 RABO 0311 9409 00 t.n.v. Tennisvereniging Castricum.

 

Z0als reeds eerder aan u gemeld blijven de tennispassen van 2019 geldig voor 2020. Als u onverhoopt deze pas bent kwijtgeraakt, kunt u een nieuwe pas aanvragen  bij de ledenadministratie. De kosten hiervan ad € 5,00 worden u in rekening gebracht door de Penningmeester. Voor nieuwe leden worden de tennispassen aangevraagd en bij ontvangst afgeleverd op het woonadres, zoals die bekend is bij de ledenadministratie.

 

Heeft u vragen over de contributie en/of tennispas, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, via email: penningmeester of via telefoon: 06-49691003