Info voorjaarscompetitie 2019

Klik hier voor de speeldata voorjaar 2019

De KNLTB heeft een aantal belangrijke wijzigingen door gevoerd deze hebben ook gevolgen voor TVC. De belangrijkste zijn:

  • Enkele competitievormen( m.n. leeftijdgrenzen) zijn komen te vervallen.

  • Ploegrechten voorjaarscompetitie van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Voor ieder team moet de club eenmalig een teamopgave doen t.b.v. het maken van een nieuwe klassen-pyramide.

  • Het spelen met wisselende dubbelpartners wordt verplicht.

Toelichting van de KNLTB op de wijzigingen

Harmonisatie van competitievormen

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.
Aanleiding van de harmonisatie:
- Te grote versnippering van het aantal soorten
- Grote niveauverschillen
- Grote reisafstanden
- Opheffen van de districten.

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019

* Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.

* Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat: 
- gebleken is  dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn; 
- Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 

* Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld ( op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019

* Meer massa: meer spelers en teams per soort

* Minder niveauverschil binnen de poules

* Kortere reisafstanden

* Meer variatie in tegenstanders

Belangrijke wijzigingen voor aanvoerders
Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders die samenvallen met dit nieuwe wedstrijdformulier.

* De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte op te stellen. De speelsterktes staan vermeld in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl (N.B. Hierbij geldt de speelsterkte en NIET de actuele rating)

* De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl.

* De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.

Bijzonderheden gang van zaken tijdens competitie bij TVC

Op zaterdag 6 april 2019 gaat voor TVC de competitie weer van start. Zowel op zaterdag als op zondag en waarschijnlijk ook op dinsdag zullen weer extra banen worden ingezet om de wedstrijdplanning soepel te laten verlopen. Om de kosten van de extra baanhuur zoveel mogelijk te beperken is de aanvangstijd van de ochtendwedstrijden in het weekend gepland op 9.00 uur en bestaat de dag planning uit 7 speelronden van 1,5 uur. Dit alles zal echter niet kunnen voorkomen dat er soms even gewacht moet worden, voordat je weer de baan op kunt voor een volgende wedstrijd. Ook is het niet mogelijk vaste banen voor een team te garanderen en zal strikt worden toegezien op het gebruiken van maximaal 5 minuten inspeeltijd (conform de reglementen van de KNLTB). Wij vragen jullie optimale medewerking en begrip voor deze punten.

Op de zaterdagen en zondagen is de competitieleiding in handen van Margret Balk, Margreet Eijkman, Lida Laman en Fred van Balgooi. Fred is ook onze VerenigingsCompetitieLeider en onderhoudt de contacten met de KNLTB over competitiekwesties. Bij hem kun je terecht met vragen over de competitie, toepassing van de regels etc.

Voor de zaterdagen zoeken we nog versterking voor het team van baancommissarissen. Belangstellenden die ook een steentje willen bijdragen voor een goed verloop van de competitiedagen op ons park kunnen zich melden bij Wim Woudt (voorzitter wedstrijdcommissie). Klik hier voor de speeldagen.

De 8&9 competitie moet compact spelen, dat wil zeggen:

- Beslissende wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) i.p.v. een volledige derde set
- Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand

Alle dubbelpartijen in de overige junioren en senioren competities moeten verkort spelen, dat wil zeggen:

- Beslissende wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) i.p.v. een volledige derde set 

Versoepeling invallersregeling

Vroeger moest een speler die vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, via de VCL dispensatie aanvragen. Bekijk hier wat er is gewijzigd.

Voorkomen van boetes

In een aantal situaties kan de KNLTB een boete opleggen aan TVC. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • Een niet gerechtigde speler (invaller) meedoet
  • Jouw team niet komt opdagen (ook al heb je [telefonisch] afgezegd)

In principe komen dergelijke boetes voor rekening van het desbetreffende team. Het is van groot belang als een situatie zich voor dreigt te doen altijd vooraf contact op te nemen met de VCL Fred van Balgooi, zodat gezocht kan worden naar mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Inhaaldagen

Als door weersomstandigheden niet gespeeld kan worden, dient de eerstvolgende door de bond vastgestelde inhaaldatum te worden gebruikt. Het „onderling regelen" van een inhaaldatum is niet toegestaan. Een uitzondering is dat het wel is toegestaan op een onderling overeengekomen datum in te halen vóór de eerstvolgende inhaaldag.

Digitaal invoeren uitslagen

Klik hier voor de handleiding voor het digitaal invoeren van de uitslagen.

Wedstrijdbulletin 2019

Klik hier voor het wedstrijdbulletin 2019.

Competitiereglement 2019

Klik hier voor het competitiereglement 2019.