Info KNLTB Voorjaarscompetitie 2021

Volgens de planning van de KNLTB zoals deze op dit moment bekend is start de competitie begin mei.

Dit jaar hebben zich 34 teams ingeschreven. Vooral in de weekenden is het weer druk bezet. Voor  zaterdag hebben zich 17 seniorenteams ingeschreven, voor de zondag 3 seniorenteams, 5 juniorenteams en 1 groen en 1 oranje team. Op dinsdag spelen er 3 teams en op vrijdag spelen 5 teams waarvan 3 in de avondcompetitie. Op zaterdag en  zondag en waarschijnlijk ook op dinsdag en  vrijdag zullen weer extra banen worden ingezet om de wedstrijdplanning soepel te laten verlopen. Op zaterdag en zondag zullen de eerste wedstrijden om 9.00 uur worden gepland. De dagplanning bestaat uit 7 speelronden van 1,5 uur. Het tijdstip waarop teams hun eerste wedstrijd zullen spelen ligt tussen 9.00 en 16.30 uur. Dit alles zal echter niet kunnen voorkomen dat er soms even gewacht moet worden voordat je weer de baan op kunt voor een volgende wedstrijd. Ook is het niet mogelijk vaste banen voor een team te garanderen en er zal strikt worden toegezien op het gebruiken van maximaal 5 minuten inspeeltijd (conform de reglementen van de KNLTB). Wij vragen hiervoor ieders optimale medewerking.

 

Op de zaterdagen en zondagen is de competitieleiding in handen van, Margreet Eijkman, Lida Laman, Margret Balk, Hennie Lang en Willem Stet. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de  VerenigingsCompetitieLeider en deze onderhoudt de contacten met de KNLTB over competitiekwesties. Bij hem kun je terecht met vragen over de competitie, toepassing van de regels etc. Op dit moment is nog niet bekend wie de functie van VCL gaat vervullen. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

 

De 8&9-Tennis competitie moet compact spelen, dat wil zeggen:

Beslissende wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van een volledige 3de set
Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand

 

Alle dubbelpartijen in de overige junioren- en seniorencompetities moeten verkort spelen, dat wil zeggen: Beslissende wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van een volledige derde set.

 

Voorkom boetes

In een aantal situaties kan de KNLTB een boete opleggen aan TVC. Dit is bijvoorbeeld het geval als: Een niet gerechtigde speler (invaller) meedoet of dat jouw team niet komt opdagen (ook al heb je [telefonisch] afgezegd). In principe komen dergelijke boetes voor rekening van het desbetreffende team. Het is van groot belang als een situatie zich voor dreigt te doen altijd vooraf contact op te nemen met de VCL  zodat gezocht kan worden naar mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Inhaaldagen
Als door weersomstandigheden niet gespeeld kan worden, dient de eerstvolgende door de bond vastgestelde inhaaldatum te worden gebruikt. Het „onderling regelen‟ van een inhaaldatum is alleen toegestaan als de onderling overeengekomen datum ligt vóór de eerstvolgende door officiële  inhaaldag.

 

Wedstrijdplanning, handleiding digitaal invoeren uitslagen en afdracht competitiebijdrage.
Hierover ontvangen de aanvoerders nadere informatie zodra de start van de competitie en de speeldata definitief zijn.

 

SPEELDAGEN landelijke en districtscompetitie 2021

Op de website van TVC staan ook alle speel- en inhaaldagen vermeld, klik hier om ze te bekijken.

 

Competitie-indelingen online

Zodra de indelingen van de landelijke competitie en de districtscompetitie bekend zijn, zal de indeling te vinden zijn bij het kopje  uitslagen & standen op de KNLTB-site of  hier op de TVC-website bij competitie.

 

Teamfoto’s: Voor de TV schermen en onze website willen we graag weer van alle teams een foto. Willen alle aanvoerders dit regelen? Foto’s kunnen gestuurd worden aan: margreeteijkman@hotmail.com

We wensen iedereen een succesvolle, blessurevrije en gezellige competitie toe met veel mooi weer.