Alles-in-1 pakket

Waarom een Alles-in-1 pakket?

Tennis is de allerleukste sport!  Maar, voor ouders niet altijd even overzichtelijk en makkelijk te regelen. Vaak moet er voor het lidmaatschap, de competitie, de tennislessen en andere activiteiten apart worden opgegeven en betaald. Dit kan anders! Bij voetbal of hockey bijvoorbeeld gaan kinderen automatisch ook wedstrijdjes spelen. Bij tennis is dit helaas nog niet vanzelfsprekend. Hier wil de KNLTB (en TVC) verandering in brengen. 

Bovendien wil TVC het de leden makkelijker maken door één aanspreekpunt aan te bieden, namelijk TVC.

Door dit Alles-in-1 pakket aan te bieden willen we een betere begeleiding voor de jeugdleden realiseren; spelers worden het hele jaar gevolgd in hun ontwikkeling, trainingen sluiten op elkaar aan en worden goed op elkaar afgestemd.

Uitgangspunten

 • Huidige lidmaatschap blijft ook bestaan; dit alles-in-1 pakket is een extra (aantrekkelijk) alternatief
 • Voor de prijsbepaling is uitgegaan van de huidige tarieven van:
  • zomer- en winterlessen die door Blovo en TVC gehanteerd worden
  • KNLTB afdracht
  • tarieven voor clubtoernooien
 • De lessen worden conform huidige afspraken uitgevoerd door de trainers van Blovo n de clubtrainer
 • Indien niet buiten gespeeld kan worden kan maximaal 2x uitgeweken worden naar binnen
 • Lesgroepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 9 kinderen per groep
 • Jeugdleden kunnen opzeggen per seizoen (voor 1 okt of voor 1 april)

Wat betekentdit voor TVC?

 • Aspirant lidmaatschap vervalt
 • Maandelijks factureren aan ouders
 • Periodiek overzicht en afdracht aan Blovo voor all-in jeugdleden
 • Samenwerking met Blovo intensiveren; lesgroepen (nog meer) met Blovo samenstellen
 • Jeugdleden automatisch inschrijven(door Jeugdcommissie) voor competitie, Worldtour en clubtoernooien
 • Nieuwe jeugdleden kunnen direct meespelen met Worldtour en toernooien (omdat ze een bondsnummer hebben)

Wat betekent dit voor Blovo?

 • Blovo heeft 1 aanpreekpunt voor alle all-in jeugdleden, namelijk TVC
 • Blovo houdt bij wanneer door regen naar binnen wordt uitgeweken en houdt bij dat dit maximaal 2x per lesgroep geschiedt
 • De trainers houden bij wie wel of niet aanwezig is. Bij veel verzuim wordt contact opgenomen met de Jeugdcommissie en uiteindelijk met de ouders.