Het Bestuur

 

Voorzitter (DB) Paul Schekkerman 06-51291071 e-mail
Penningmeester (DB) Rob Terstal 06-49691003 e-mail
Secretaris (DB) (ad interim) Jan Willem Dragt   e-mail
Vicevoorzitter Rien Elfring 06-46156883 e-mail
Voorzitter Evenementencommissie Vacant   e-mail
Voorzitter Jeugdcommissie  Vacant   e-mail
Voorzitter Wedstrijdcommissie Wim Woudt 06-10228342 e-mail

 

 

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) dat beleidsvoor -bereidend werkt. Het gehele bestuur beslist over het uiteindelijk te voeren beleid en vergadert hierover in principe één keer per maand. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

De evenementen- jeugd- en wedstrijdcommissie, die in hoge mate zelfstandig opereren, zijn rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd via hun voorzitters. Hun sectiebeleid wordt in overleg met de andere bestuursleden bepaald.

De redactie heeft haar verbinding via de voorzitter en de sponsorcommissie via de vicevoorzitter.

Over wat leeft en groeit binnen de vereniging trachten bestuurs- en commissieleden zich zo goed mogelijk op de hoogte te houden middels hun eigen informele contacten met TVC-leden. De leden van het bestuur (uitgezonderd die van de commissies) treden volgens rooster af. (Her)verkiezing geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. Klik hier voor het organogram.