Notulen Algemene Ledenvergadering 01-03-2021

Op 1 maart jl. heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Zoals bekend veel later dan normaal en op een andere wijze, klik hier voor de notulen.

Stukken betreffende ALV :  
1.  Agenda ALV 01-03-2021
2.  Jaarrekening 2019-2020
3.  Verklaring kascommissie
4.  Jaarverslag jeugdcommissie
5.  Jaarverslag wedstrijdcommissie