Van de voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering Vergadering (ALV) op 7 februari jl. zijn de jaarstukken van de vereniging door de aanwezige leden vastgesteld. Verheugend is om te zien dat ondanks dat het ledenaantal langzaam wat terugloopt, de financiële basis van de vereniging gezond is. Ook verheugend is dat het aantal teams, die ook in het komende seizoen in de competitie meespelen, gelijk blijft. Dat betekent dat de vereniging een groot aantal actieve leden kent. Op zaterdag en zondag, maar ook op de dinsdagmorgen zal het daarom druk zijn op de banen. Wij proberen daarbij om altijd één baan voor vrijspelen beschikbaar te houden. Ook zullen er extra banen gehuurd worden om de drukke pieken op te vangen. Meestal is er echter op de zaterdagavond en de late zondagmiddag en avond voldoende ruimte om te spelen. Zie voor de afspraken over het gebruik van de banen pagina elders in deze info.

Het bestuur heeft vorig seizoen al gekozen voor een nieuw systeem voor het innen van de contributie. Gezien de souplesse waarmee alle gelden ook daadwerkelijk zijn ontvangen en het gemak voor de penningmeester om de inkomsten in de boeken te verwerken, is het vanzelfsprekend dat we op de ingeslagen weg voortgaan. Dus wordt dit jaar ook een bijpassend boekhoudprogramma aangeschaft. Samen met een nieuw afhangbord, door de KNLTB te leveren, en een nieuwe website kunnen we het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet zien.

Het is de bedoeling om met het nieuwe afhangsysteem af te lezen wanneer de drukke uren en wanneer de rustige uren op de banen zijn. In ieder geval kunt u via de verenigingswebsite inloggen om te zien of en wanneer u kunt spelen. U kunt namelijk inloggen op de afhangzuil, lukt dit niet stuur dan een mail naar de webmaster. U kunt niet ook al van huis uit afhangen. De kans dat banen dan toch leeg blijven is dan te groot.

Ik geloof al jaren in de gedachte dat vele handen licht werk maken. Voor een club betekent dat veel vrijwilligers er voor zorgen dat alles met het grootste gemak geregeld kan worden. De praktijk is echter vaak weerbarstiger. In de afgelopen jaren zijn verschillende posten en werkzaamheden door nieuwe krachten overgenomen. Het zou echter mooi zijn als er nog wat mensen bijkomen die specifieke klussen op zich willen nemen, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een bepaalde activiteit. De evenementencommissie kan echt wel versterking gebruiken. Doordat je een specifieke activiteit op je neemt, is ook de tijdsbelasting te overzien. Tijdens de algemene ledenvergadering is vastgesteld dat naast alle bestaande activiteiten en toernooien er niet echt behoefte is aan (veel) nieuwe activiteiten. Geconcludeerd is dan ook dat met name de organisatie van het openingstoernooi, ouder-kind-toernooi en het winteravondtoernooi door de evenementencommissie worden georganiseerd.

Op MAANDAG 2 april wordt het seizoen traditioneel geopend met het Openingstoernooi. Dit jaar niet langer samen met een open dag, aangezien deze al eerder op 11 maart zal plaatsvinden. Gekoppeld aan scholentennis nodigen we alle jeugd, maar ook volwassenen op 11 maart uit om op de open dag mee te doen aan verschillende activiteiten en lid te worden van onze vereniging.
 

Deze Setpoint heeft de gebruikelijke opzet: de INFO bevat weer veel informatie over de voorjaarscompetitie, de toernooien en allerlei verdere activiteiten, die door de verschillendecommissies zijn voorbereid, zie hiervoor de toernooiagenda. Dat geldt uiteraard ook voor de jeugd. Ook staat het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 februari jl. elders in deze INFO.
 

Tot slot wens ik U een gezond en sportief tennisseizoen toe met mooi weer.

Uw voorzitter, Paul Schekkerman