Van de voorzitter

Het jaar 2019 is bijna voorbij. Wat het bestuur betreft een mooi en sportief jaar. Weliswaar weinig kampioenen in de competitie, maar wel met veel speelplezier. En gaat het daar niet om ??? Wat het bestuur ook verheugd is het succes van de laddercompetitie in een nieuw jasje. Nog wat kinderziektes, maar die halen we er in het komende seizoen nog wel uit. En daarnaast de groeiende belangstelling voor de wintercompetitie. Achter de schermen wordt gewerkt aan het nieuwe seizoen 2020.

In januari zullen de eerste stappen daarvoor gezet worden: een nieuwjaarsborrel op zondag 5 januari. Uiteraard bij Berg en Bal ons vertrouwde adres. Bij deze nodig ik alle leden uit om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden.

 

Daarna vindt op dinsdag 21 januari de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Momenteel worden de financiële jaarcijfers afgerond, commissieverslagen geschreven en de nodige voorstellen besproken. Als bestuur ontkomen we er niet aan om de financiële situatiegoed te beschouwen. In die zin wordt de ALV belangrijk en zullen we graag met jullie de toekomst bespreken. Niet dat deze dramatisch is, maar er moeten wel tijdig stappen gezet worden om de financiële gang van zaken in de hand te houden.

Terugkijkend naar 2019, kunnen we vaststellen dat de lang gewenste kidsbaan er is en ook goed gebruikt wordt. Samen met de ouders en anderen willen wij kijken hoe het dagelijkse onderhoud zo goed mogelijk kan plaatsvinden. De kidsbaan is nu echt wel in een winterse uitstraling: natte ondergrond met mosaanslag en bladeren. Dat moet anders. Zo zijn er meer wensen binnen het bestuur, bijvoorbeeld de wens om het sponsor inkomsten sterk te verhogen. Niet door de bedragen te verhogen, maar door creatief na te denken en andere bronnen aan te boren.

Maar goed dat staat allemaal in de steigers voor de ALV en de maanden daarna, langzaam toewerkend naar het nieuwe seizoen. Voorlopig kan iedereen gaan genieten van de komende kerstdagen en de jaarwisseling. IK wens dan ook iedereen prettige feestdagen en een gezond en sportief 2020.

Namens het bestuur, Paul Schekkerman