Lid worden van Tennisvereniging Castricum

Bij Tennisvereniging Castricum bestaat de mogelijkheid om van 1 april t/m 30 september buiten op prachtige gravelbanen te tennissen. TVC speelt op de banen van Multisportpark Berg en Bal, gelegen aan de Bloemen 69 in Castricum. In de winter kan met een Winter-Buiten-abonnement,  buiten worden doorgespeeld. Dit winterabonnement wordt geregeld door Berg en Bal. 

Als lid van TVC kan men via een elektronisch afhangsysteem, iedere dag tennissen van ’s morgens 8:00 uur tot 23:00 uur ’s avonds. Men kan 45 minuten enkelen of één uur dubbelen. In de avonduren zijn alle banen verlicht.

Tijdens de zaterdag- en zondagcompetitie  (april/mei) zijn overdag alle banen bezet; tijdens competitie en toernooien zal er altijd één baan beschikbaar zijn om vrij te spelen.

Jeugdleden kunnen van maandag t/m donderdag tot 20.00 uur tennissen en op vrijdag- zaterdag- en zondagavond tot 23.00 uur. Tijdens de zomervakantie kunnen jeugdleden elke dag tot 23.00 uur spelen. 
 

Op dinsdagavond kunnen seniorleden deelnemen aan de wekelijkse tombola vanaf 20.00 uur. Voor beginnende  seniorleden is er een speciale tombola op de maandagavond, van 20.00 tot 21.30 uur. 

Leden van TVC kunnen zich (in november) opgeven om competitie te spelen. De diverse competities (april/mei) zijn zowel in het weekend als ook door de week. In het najaar kan meegedaan worden aan de najaarscompetitie (september/oktober).

TVC organiseert gezelligheidstoernooien voor haar leden; uitgebreide informatie vindt u terug op onze website bij toernooien.
 

Wie nog nooit heeft getennist kan les nemen bij clubtrainer Stefan de Goede of bij een van de tennisleraren van tennisschool Blovo. Ook ervaren tennissers kunnen zich door de tennisleraren laten bijscholen. 

Stefan de Goede                       06-12937569                stefandegoede@gmail.com
Tennisschool Blovo                    072-5051862                www.bergenbal.nl

Jeugdlidmaatschap en lessen

Het lidmaatschap voor jeugdleden bij TVC bestaat uit een Alles-in-1 lidmaatschap, lees hier alles over.dit lidmaatschap en de lessen.

 

Contributie 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2021 zijn de volgende tarieven voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld :

Senioren                        € 183,00
Senioren 18 t/m 21 jaar € 147,00 (geb. in 2000, 2001, 2002 en 2003)

Rekeningnummer NL 97 RABO 0311 9409 00 t.n.v. Tennisvereniging Castricum

Opzegging van het Lidmaatschap moet vóór 1 oktober schriftelijk of per e-mail (ledentvc@gmail.com) geschieden bij de ledenadministratie; u ontvangt hiervan een bevestiging. Als de opzegging niet tijdig is doorgegeven, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende tennisjaar en is het lid verplicht de voor dat jaar geldende contributie te betalen.


Aanmelden nieuwe leden

Vanaf heden kunnen nieuwe leden zich behalve via het papieren aanmeldingsformulier, ook digitaal aanmelden om lid te worden van TV Castricum. Het digitale formulier gaat rechtstreeks naar de ledenadministratie; de pasfoto kan via de mail (ledentvc@gmail.com) worden verstuurd (moet wel van goede kwaliteit zijn). Het papieren formulier met een recente pasfoto moet bij de ledenadministratie worden ingeleverd : Loek Stuifbergen, Tormentil 4, 1902 JM Castricum.