Nieuws

Van de voorzitter

Via deze website wil ik jullie een officiële update geven over wat er speelt bij onze mooie tennisvereniging.

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 februari hebben we al veel informatie gedeeld en zaken toegelicht. Ook proberen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden via de website en de bestuurstafel-flitsen. Desondanks merken we dat we toch niet iedereen goed bereiken en dat er geruchten rondgaan. Daarom zal ik jullie in deze mailing - namens het bestuur - officieel op de hoogte houden van de zaken die spelen bij TVC.

Toekomst van ons park

Zoals jullie weten komen er binnenkort 96 tijdelijke woonunits op de 5 braakliggende tennisbanen. Er zijn meerdere commissiebijeenkomsten, raadsvergaderingen en klankbordgroepen bij de gemeente geweest, waar verschillende leden van ons bestuur bij aanwezig waren. Wij hebben input gegeven en onze zorgen gedeeld over de mogelijke gevolgen van deze plannen. Geluids- en lichtoverlast zijn daarbij genoemd als belangrijke punten waar we mogelijk mee te maken zullen krijgen. Informatie hierover is op de TVC website terug te lezen.  

De overige 7 tennisbanen op het park liggen er momenteel superstrak bij en de grond waar ze op liggen heeft vooralsnog de bestemming: Sport. De banen zijn klaar voor het nieuwe seizoen en ons contract met Berg&Bal is met een jaar verlengd tot 1 april 2025. Net als bij veel leden, speelt bij ons ook de vraag: hoe lang kunnen wij nog blijven tennissen op deze locatie? Zowel de gemeente als de eigenaren van Berg&Bal geven aan dat we rekening moeten houden dat er in de toekomst huizen zullen komen op de buitenbanen. De eerstkomende jaren zal dit nog niet het geval zijn. De verwachting is dat wij voorlopig nog een aantal jaren op Berg&Bal kunnen blijven tennissen. Om ons toch zo goed mogelijk voor te bereiden op toekomstige scenario's, voeren wij gesprekken met meerdere partijen, waaronder de eigenaren van Berg en Bal, de wethouder, de KNLTB en andere verenigingen. 

Alternatieve locaties

Een van de scenario’s die besproken wordt, is om op een andere locatie verder te gaan. Het bestuur heeft daarvoor 18 mogelijke alternatieve locaties verzameld en een top 5 hiervan voorgesteld aan wethouder Beems. Het is een begin en er moet nog veel uitgezocht worden, maar ons werk werd in ieder geval zeer positief ontvangen. We gaan in dit scenario uit van een park ter grootte van 5 a 6 (all-weather) tennis- en 2 padelbanen (buiten) + een clubhuis. Een eventuele fusie met TC Bakkum of het delen van een clubhuis (of voorzieningen) met een andere sportvereniging behoort wat ons betreft ook tot de mogelijkheden. De gemeente heeft vóór onze volgende afspraak (over 6 weken) al gesprekken gepland staan met andere sportverenigingen om dit ook met hen te bespreken. In de tussentijd proberen wij inzicht te te krijgen in het financiële plaatje.

Naast de gesprekken met de eigenaren van Berg&Bal en de gemeente hebben we ook adviesgesprekken met de KNLTB en Team Sportservice (clubondersteuning). 

Vanuit onze vereniging hebben meerdere mensen aangegeven mee te willen denken over dit onderwerp. Om dit gestructureerd aan te pakken zal het bestuur binnenkort een werkgroep opzetten. Ben je geïnteresseerd om hieraan deel te nemen, geef het dan aan bij een van de bestuursleden of stuur mij een mailtje. 

Binnenbanen

Per 1 mei zullen de laatste 2 binnenbanen van Berg&Bal plaats maken voor 4 extra padelbanen. Het wordt hierdoor bijna onmogelijk om volgend jaar winter nog in de buurt een binnenbaan te reserveren. Toch is het onze tennisschool I'M Tennis gelukt om de binnenbanen in Limmen voor de jeugd van TVC voor volgend jaar winter vast te leggen (met dank aan het snel handelen van Stefan). We hebben bij de gemeente aangegeven ook rekening te houden met binnentennis mocht er een nieuwe sporthal gerealiseerd gaan worden. Gezien de grote schaarste aan binnentennisbanen is de verwachting dat een dergelijke hal voor het merendeel van het winterseizoen dan bezet zal kunnen zijn - alleen al voor tennis. 

Vrijwilligers

Onze vereniging telt inmiddels bijna 50 vrijwilligers; een heel mooi aantal! Daar ben ik heel trots op! TVC staat of valt met het werk van al deze vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat we allemaal ons steentje proberen bij te dragen en onze vrijwilligers koesteren. Afgelopen maanden is er hard gewerkt door deze vrijwilligers vanuit diverse commissies. Denk aan de organisatie van de competities en toernooien, de clubladder, de pubquiz, het slaapevent voor de jeugd, het bezoek aan het ABN AMRO toernooi met de jeugd en de Vrienden van TVC. En er staat nog veel meer op de agenda voor het komende seizoen! Dit alles wordt vrijwillig georganiseerd en mogelijk gemaakt door onze eigen leden. Om iedereen te bedanken voor hun inzet van afgelopen periode en alvast voor komend seizoen, is er afgelopen weekend een vrijwilligersdag georganiseerd. Deze dag was super gezellig en een groot succes als ik de vele reacties mag geloven.

Op de website kun je een organigram vinden dat regelmatig wordt bijgewerkt. Hierop kun je alle vrijwilligers van onze vereniging zien. Sta je er nog niet op of zou je ook iets voor de vereniging willen doen? Laat het mij dan weten. Ook als je vragen hebt over de voortgang of andere verenigingszaken, zijn de bestuursleden altijd direct aanspreekbaar. 

Tot zover deze update. Namens het bestuur wens ik iedereen een heel mooi, sportief tennisseizoen! Tot snel op het park!

« Terug

» Nieuws archief