Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van TVC nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 28 februari a.s. om 20 uur in de kantine van Berg & Bal.
Hieronder treft u de stukken aan die besproken worden tijdens de vergadering :

Agenda Algemene Ledenvergadering 28 februari 

Notulen ALV d.d. 01-03-2021

Jaarverslagen jeugd- en wedstrijdcommissie

Financieel verslag

Verklaring kascommissie

Statuten & Huishoudelijk reglement en

Modelstatuten van de KNLTB

« Terug

» Nieuws archief