Nieuws

Informatie ontwikkelingen betaling contributie en start tennisseizoen

Beste leden van TVC,

In de afgelopen maanden is onze wereld  drastisch veranderd. Aangepast werken en/of boodschappen doen is nog wel een dagelijks onderdeel van ons ritueel. Veel andere activiteiten zijn tot stilstand gekomen. Voor verschillende zaken, zoals sporten in verenigingsverband, is het onduidelijk wanneer deze weer zijn toegestaan. Wij kunnen als bestuur dan ook nog geen duidelijkheid geven over de wijze en het moment waarop het tennisseizoen 2020 van start kan gaan. Voorlopig  gaan we er van uit dat we nog een belangrijk deel van het seizoen kunnen (vrij) tennissen. Vooralsnog heeft de regering besloten dat sportcomplexen/- verenigingen en scholen tot 6 april gesloten moeten blijven. Dinsdag 31 maart komt de regering met nieuwe regels m.b.t. de periode na 6 april t/m 1 juni. Dan is er hopelijk ook meer duidelijkheid over wanneer banen en clubhuis weer open kunnen gaan en zullen wij met Blovo verder kunnen overleggen over de wijze waarop we het seizoen verder vormgeven.

Wij krijgen als bestuur van TVC vragen over het wel/niet betalen van de contributie, of een tegemoetkoming voor het gederfde speelplezier als we ook na 6 april a.s. niet op het tennispark terecht kunnen. Als bestuur volgen wij de lijn dat "alle leden van onze vereniging samen de financiële gevolgen dragen voor de vereniging in goede en slechte tijden”. In principe kan er dan ook geen sprake zijn van het opschorten van de betaling van de contributie om de pijn voor u als lid te verlichten. Ook is statutair het opzeggen van lidmaatschappen nu niet mogelijk. TVC heeft ook zijn contractuele verplichtingen aan Blovo. Het bestuur wil  ook  in alle redelijkheid aan deze verplichtingen voldoen. Wij vertrouwen erop dat u deze stelling name begrijpt en respecteert. Wij vragen u dan ook om uw lidmaatschap aan TVC “gewoon” te voldoen. In het overleg met Blovo zullen we de mogelijkheden verkennen van korting op de huurpenningen, verlengen van het seizoen en beschikbaarheid van meer banen. Een en ander natuurlijk afhankelijk van het moment dat we het seizoen kunnen starten.

Het bestuur  beseft dat er onder onze leden misschien ook mensen zijn, die in de afgelopen weken hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Ondanks dat de regering verschillende steunfondsen heeft opengesteld, kan het zijn dat de betaling van de contributie gewoon even niet mogelijk is. Wij verzoeken u om dat aan de penningmeester kenbaar te maken, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Bij het plannen van het verdere tennisseizoen, kunnen wij hier wellicht ook een goede oplossing voor vinden.

Zodra er meer duidelijkheid uit Den Haag is en de gesprekken met Blovo hebben plaatsgevonden, komen wij zo snel mogelijk met concrete informatie  bij u terug.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Paul Schekkerman.

« Terug

» Nieuws archief