Beschrijving aanleg junior ofwel “kidsbaan” op park Berg en Bal

In nauw overleg met Blovo wordt de kidsbaan aangelegd op de plek van de twee bestaande oefenkooien en het tussenliggende opslagloodsje van Blovo.  Dus tussen baan 1 en het terrein van de gemeentelijke groen service.  Door het weghalen van een deel van het groen, wordt de kidsbaan ook zichtbaar en dus open naar de banen toe.

De baan zal 16 meter lang en 8 meter breed zijn. Alle hekwerken, oefenmuren en hemelnetten zullen bevestigd worden aan halfronde stalen spanten zoals ook gebruikt worden voor Romney loodsen (Quinset spanten).  Dit is een sterke en dus veilige constructie. Op dit moment zal er, om budgettaire redenen, nog geen overkapping worden aangebracht maar vanwege het gebruik van de stalen Romney spanten zou dit later wel kunnen.  Aan de lange kant van de baan, oostzijde dus richting gemeentelijke groendienst,  zal over de volle lengte een oefenmuur voor de junioren worden aangebracht.  Aan de korte zijde noord kant zal een ca 8 meter brede oefenmuur voor senioren worden geplaatst.  Het is de bedoeling dat op tijden dat de kidsbaan niet door junioren wordt gebruikt deze als oefenkooi voor senioren kan worden gebruikt.  De kidsbaan zal voor het overige volledig afgesloten zijn met stevige hekken en een hemelnet, zodat de kids geen uit de baan geslagen ballen hoeven te zoeken.  Dit is een belangrijk plezier verhogend element voor de kids, en tevens veiliger want de kinderen hoeven niet vlak bij de sloot ballen te zoeken.  Kinderen kunnen ook niet ongemerkt wegglippen uit de training door deze barrière.

Volledigheidshalve vermelden wij ook nog dat direct tegen de oefenmuur noordzijde, tussen de kidsbaan en de achtertuin van het huis van Tim Dekker een nieuwe opslagloods zal worden gezet door Blovo. Dit ter vervanging van de huidige loods tussen de beide oefenkooien. Kosten hiervan zullen voor rekening van Blovo zijn.